Rakentaja, valitsetko maalämmön kun "kaikki muutkin" niin tekevät? Ota hetki aikaa ja tutustu älykkääseen hybridilämmitykseen, joka voi mullistaa sinunkin ajatuksesi omakotitalon lämmityksestä.

 

Etsimme uusille Hajduk vesitakoille referenssikohteita, joten ota yhteyttä heti - saat huippuedut!

1. Hybridijärjestelmän takaisinmaksuaika on nopea

Maalämpö on usean rakentajan valinta, mutta älykäs hybridijärjestelmä vesitakalla ja aurinkolämmöllä voi olla monille huomattavasti parempi vaihtoehto. Käyttäjäkokemusten perusteella takaisinmaksuaika on ollut normaalisti 4-8 vuotta.

2. Säästät investoinnissa ja joka kuukausi

Hybridijärjestelmän investointi voi olla jopa 50% pienempi kuin maalämmön ja oikein tehtynä ja käytettynä omaa jopa yli 50% pienemmät energiakustannukset.Toisin kuin maalämpölaskelmissa, hybridilämmityksen säästöt sisältävät myös käyttöveden lämmityksen, joka on nykytaloissa jopa enemmän energiaa vievä kuin talon lämmitys.

3. Talosi arvo nousee ja lämmitysjärjestelmä laajenee tarpeen mukaan

Hybridilämmitys on sijoitus tulevaisuuteen ja mahdollistaa erilaiset lämmöntuoton muodot. Hybridilämmitys joustaa ja muuttuu tilanteen ja tarpeen mukaan. Voit liittää mukaan vanhan öljy- tai puulämmityksen, sekä muita olemassaolevia tai tulevia lämmönlähteitä. Kehittämässämme hybridilämmityksessä energialähteitä ei ole rajattu kuin käytännössä (tila, järkevyys).

 
Suomen Ekotalojen järjestelmän edut:
1. Oikein mitoitettu kokonaispaketti
2. Pienempi hukkalämpö varaajassa n. -20-40%
3. Tuotto auringosta ja takasta jopa +50-100%
4. Ohjaus yhdestä säätimestä - helppo käyttää
5. Helppo ja nopea ammattilaisen asentaa
6. Laadukkaat tarvikkeet, Made in EU

Hybridilämmityksen osaaja

Olemme kehittäneet toimivia hybridilämmitysratkaisuja vuodesta 2010 lähtien päämääränämme energiatehokkaat ja älykkäät kodit. Suunnittelemme sinulle helpon ja edullisen kokonaispaketin talosi lämmitykseen, olipa sinun talosi uusi tai vanha.
Järjestelmämme perusajatukset:
1. Säästetään energiaa mahdollisimman paljon.
2. Lämmitetään ostoenergialla vain tarvittava määrä.
3. Valmiiksi ohjelmoitu ja säädetty järjestelmä toimii miten sen pitääkin.

Hybridijärjestelmän pääosat

Sample title
Hybridivaraajat

Hyvän eristyskyvyn omaava hybridivaraaja tallettaa tuotetun lämmön pitkäksi aikaa ja lämmön voi käyttää silloin kun sitä tarvitsee.

Sample title
Aurinkokeräimet

Laadukkailla aurinkokeräimillä saadaan myös kylminä kuukausina lämpöä kerättyä auringon säteilystä - juuri silloin kun sitä tarvitsemme eniten.

Sample title
Vesikiertoiset takat

Puulämmitteiset vesikiertotakat tuovat hallittua lämpöä taloon silloin, kun auringon säteily on vähäistä ja halutaan lämmittää edullisesti.

 

Toimiva pakettiratkaisu.

Olemme kehittäneet toimivia pakettiratkaisuja, jotka ovat valmiiksi mitoitettuja ja helppoja ammattilaisen asentaa. Järjestelmän osat toimivat pääosin automaattisesti, eivätkä vaadi käyttäjältä juurikaan normaalista poikkeavia toimia.

Image caption

Älykäs hybridijärjestelmä

Sample title

Nykyisissä matalaenergia- ja passiivirakentamisessa tulee ottaa huomioon myös aivan uudenlaista tekniikkaa kiinteistöjen lämmityksessä ja energian tuotannossa. Enää ei käytetä yhtä päälämmönlähdettä ja normaalia sähköverkkoa sähkön saantiin, vaan energiaa tuotetaan usealla eri tavalla mahdollisimman paljon uusiutuvia energioita hyödyntäen. Tärkeä on myös näiden energiamuotojen yhteensovittaminen joka vuodeanajalla, jolloin hukkaan menevä energia saadaan minimoitua ja voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää energian lähteet ja sopeuttaa ne tarpeeseen.

Uuden talon suunnitteluvaiheessa tulee jo ottaa huomioon kaikki ne energiamuodot, joita halutaan hyödyntää. Lämminvesivaraajat ja lämmönjako kannattaa valita niin, että niihin on myöhemminkin mahdollista liittää uusia lämmitystapoja. Yksi parhaista lämmönjakotavoista on vesikiertoinen lattialämmitys, joka ei ole sidoksissa veden lämmitystapaan, vaan antaa mahdollisuuden uusille ratkaisuille. Lämminvesivaraaja kannattaa valita suhteellisen iso ja hyvin eristetty, jolloin hukkaenergia on pientä ja iso energiavarasto tasaa kulutusta tuotannon vaihteluista huolimatta.

Energiatehokas toiminta hybridijärjestelmissä

Hybridijärjestelmässä on tärkeää, että järjestelmän lämmönlähteistä saatava hyöty voidaan maksimoida. Tämä saavutetaan silloin, kun lämpötilaero lämmön tuottajan ja varaajan välillä on mahdollisimman suuri. Varaajan lämpötilaa pyritään pitämään matalana silloin kun energiaa ei ole saatavilla. Näin varaaja on matalassa lämpötilassa valmiina ottamaan energiaa vastaan. Auringosta tai vesitakasta saatava lämpö kylmänä vuodenaikana kasvaa ja energian saanti maksimoidaan. Järjestelmään voi liittää aurinkokeräimet, vesitakan, vesi-ilma- tai maalämpöpumpun, sekä puu-, pelletti- tai öljykattilan tai jonkin muun energialähteen.

Varaajan lämpötila on alhaalla kun ulkoisista energialähteistä ei saada tarpeeksi energiaa. Tämä tapahtuu esim. talvella jos ollaan poissa kotoa tai kulutus on suurta. Silloin ulkoiset suoralämmittimet hoitavat lattialämmitykselle ja käyttövedelle menevät veden lämmityksen. Lämmittimet mittaavat varaajalta tulevan veden lämmön ja lämmittävät vettä vain tarpeen mukaan tarvittavalla teholla. Energiaa ei mene siis yhtään hukkaan.

Esimerkkejä:
1. Varaajan lämpötila +55 ºC, lattialämmön lämmöntarve +34 ºC, käyttöveden asetusarvo +52 ºC:
- Suoralämmittimien ei tarvitse antaa lisälämpöä, koska varaajan lämpö riittää.
2. Varaajan lämpötila +45 ºC, lattialämmön lämmöntarve +38 ºC, käyttöveden asetusarvo +52 ºC:
- Käyttöveden suoralämmitin toimii aina hanaa aukaistaessa ja lisää lämpöä +7 ºC. Lattialämmön suoralämmittimen ei tarvitse antaa lisälämpöä.
3. Varaajan lämpötila +35 ºC, lattialämmön lämmöntarve +38 ºC, käyttöveden asetusarvo +52 ºC:
- Käyttöveden suoralämmitin toimii aina hanaa aukaistaessa ja lisää lämpöä +17 ºC. Lattialämmön suoralämmitin lämmittää lattiaan menevää vettä +3 ºC