Älykäs ekohybridijärjestelmä

Sample title

Nykyisissä matalaenergia- ja passiivirakentamisessa tulee ottaa huomioon myös aivan uudenlaista tekniikkaa kiinteistöjen lämmityksessä ja energian tuotannossa. Enää ei käytetä yhtä päälämmönlähdettä ja normaalia sähköverkkoa sähkön saantiin, vaan energiaa tuotetaan usealla eri tavalla mahdollisimman paljon uusiutuvia energioita hyödyntäen. Tärkeä on myös näiden energiamuotojen yhteensovittaminen joka vuodeanajalla, jolloin hukkaan menevä energia saadaan minimoitua ja voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää energian lähteet ja sopeuttaa ne tarpeeseen.

Uuden talon suunnitteluvaiheessa tulee jo ottaa huomioon kaikki ne energiamuodot, joita halutaan hyödyntää. Lämminvesivaraajat ja lämmönjako kannattaa valita niin, että niihin on myöhemminkin mahdollista liittää uusia lämmitystapoja. Yksi parhaista lämmönjakotavoista on vesikiertoinen lattialämmitys, joka ei ole sidoksissa veden lämmitystapaan, vaan antaa mahdollisuuden uusille tulevaisuuden ratkaisuille. Lämminvesivaraaja kannattaa valita suhteellisen iso ja hyvin eristetty, jolloin hukkaenergia on pientä ja iso energiavarasto tasaa kulutusta tuotannon vaihteluista huolimatta.

Energiatehokas toiminta hybridijärjestelmissä

Hybridijärjestelmässä on tärkeää, että järjestelmän lämmönlähteistä saatava hyöty voidaan maksimoida. Tämä saavutetaan silloin, kun lämpötilaero lämmön tuottajan ja varaajan välillä on mahdollisimman suuri. Varaajan lämpötilaa pyritään pitämään matalana silloin kun energiaa ei ole saatavilla. Näin varaaja on matalassa lämpötilassa valmiina ottamaan energiaa vastaan. Auringosta tai vesitakasta saatava lämpö kylmänä vuodenaikana kasvaa ja energian saanti maksimoidaan. Järjestelmään voi liittää aurinkokeräimet, vesitakan, vesi-ilma- tai maalämpöpumpun, sekä puu-, pelletti- tai öljykattilan tai jonkin muun energialähteen.

Varaajan lämpötila on alhaalla kun ulkoisista energialähteistä ei saada tarpeeksi energiaa. Tämä tapahtuu esim. talvella jos ollaan poissa kotoa tai kulutus on suurta. Silloin ulkoiset suoralämmittimet hoitavat lattialämmitykselle ja käyttövedelle menevät veden lämmityksen. Lämmittimet mittaavat varaajalta tulevan veden lämmön ja lämmittävät vettä vain tarpeen mukaan tarvittavalla teholla. Energiaa ei mene siis yhtään hukkaan.

Esimerkkejä:

1. Varaajan lämpötila +55 ºC, lattialämmön lämmöntarve +34 ºC, käyttöveden asetusarvo +52 ºC: - Suoralämmittimien ei tarvitse antaa lisälämpöä, koska varaajan lämpö riittää.

2. Varaajan lämpötila +45 ºC, lattialämmön lämmöntarve +38 ºC, käyttöveden asetusarvo +52 ºC: - Käyttöveden suoralämmitin toimii aina hanaa aukaistaessa ja lisää lämpöä +7 ºC. Lattialämmön suoralämmittimen ei tarvitse antaa lisälämpöä.

3. Varaajan lämpötila +35 ºC, lattialämmön lämmöntarve +38 ºC, käyttöveden asetusarvo +52 ºC: - Käyttöveden suoralämmitin toimii aina hanaa aukaistaessa ja lisää lämpöä +17 ºC. Lattialämmön suoralämmitin lämmittää lattiaan menevää vettä +3 ºC